lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0945 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
21 ม.ค. 2560 08:42 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
คืนยอดลูกค้า - ของหมด
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0929 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
27 ธ.ค. 2559 07:18 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0796 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
6 มิ.ย. 2559 15:10 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : 01/06/16 12.40 น.
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0817 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
6 มิ.ย. 2559 14:57 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : 25/05/16 10.32 น.
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0787 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
6 มิ.ย. 2559 14:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : 01/06/16 12.40 น.
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0783 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
6 มิ.ย. 2559 14:55 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : 01/06/16 12.40 น.
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0690 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
6 มิ.ย. 2559 14:54 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : คืนยอด- ของหมด
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0801 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
6 มิ.ย. 2559 14:54 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : 14/05/16 09.09 น.
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0792 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
6 มิ.ย. 2559 14:53 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : 14/05/16 09.09 น.
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0791 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
6 มิ.ย. 2559 14:52 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : 14/05/16 09.09 น.
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0777 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
14 พ.ค. 2559 05:53 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : 10/04/16 08.52
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0776 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
13 พ.ค. 2559 20:49 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : 08/05/16 10.35
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0775 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
13 พ.ค. 2559 20:47 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : 08/05/16 10.35
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0771 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
13 พ.ค. 2559 20:47 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา หมายเหตุ : 08/05/16 10.35
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0767 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
13 พ.ค. 2559 20:46 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : 08/05/16 10.35
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0764 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
13 พ.ค. 2559 20:45 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : 08/05/16 10.35
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0758 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
13 พ.ค. 2559 20:45 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : 08/05/16 10.35
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0755 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
13 พ.ค. 2559 20:43 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : 08/05/16 10.35
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0766 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
13 พ.ค. 2559 20:42 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : 08/05/16 10.35
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0746 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
13 พ.ค. 2559 20:39 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : 08/05/16 10.35
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0789 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
4 พ.ค. 2559 14:08 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : 03/05/16 16.01
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0785 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
4 พ.ค. 2559 14:08 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : 03/05/16 14.08 น.
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0750 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
9 เม.ย. 2559 10:32 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา หมายเหตุ : 08/04/16 08.50
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0774 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
9 เม.ย. 2559 10:28 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : 08/04/16 08.50
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0772 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
9 เม.ย. 2559 10:27 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : 08/04/16 08.50
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0763 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
9 เม.ย. 2559 10:24 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : 08/04/16 08.50
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0762 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
9 เม.ย. 2559 10:24 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : 08/04/16 08.50
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0747 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
9 เม.ย. 2559 10:21 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
PK090415613TH
หมายเหตุ : 08/04/16 08.50
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0742 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
9 เม.ย. 2559 10:21 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : 08/04/16 08.50
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0740 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
9 เม.ย. 2559 10:20 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุธรรมดา หมายเหตุ : 08/04/16 08.50
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 525 พัสดุ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สมาชิกร้านค้า

ร้านNupun Baby Shop
ร้านNupun Baby Shop
www.nupunbabyshop.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

หน้าที่เข้าชม266,750 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด104,592 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท24 มิ.ย. 2560

CATEGORY

095-815-3900
facebooktwitter

Fisher Price ของเล่นเสริมพัฒนาการ พรีออเดอร์จีนราคาถูก

Lamaze ของเล่นเสริมพัฒนาการ พรีออเดอร์จีนราคาถูก

Chicco พรีออเดอร์จีนราคาถูก

ค้นหาพัสดุที่นี่....

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

350.00 บาท
สินค้าหมด


Go to Top